Σε Δημόσια Διαβούλευση από τη Γ.Γ.Τ.Τ. η Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη της χώρας, 2014-2020
Ετήσια Εκδήλωση 19.12.2013
Rural Broadband
Η Είδηση της ημέρας
Ψηφιοποιώντας την Ελλάδα με πάνω από 389 εκατ. ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ

04/04/2014


Ψηφιοποιώντας την Ελλάδα με πάνω από 389 εκατ. ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τρεις σημαντικές επενδύσεις ύψους 389,4 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), οι οποίες θα συμβάλουν στην ανάκαμψη της Ελλάδας, με τον εκσυγχρονισμό ολόκληρης της δημόσιας διοίκησης, την απόκτηση σύνδεσης τόσο της δευτεροβάθμιας όσο και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με το Διαδίκτυο, και την επέκταση της κάλυψης Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας σε πάνω από 600.000 άτομα που ζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Νέα
Πρόσκληση 22.7 Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας

14/04/2014


Πρόσκληση 22.7 Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 22.7 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας.

"Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση" - Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την προώθηση της δυναμικής εισόδου των γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ στην Ευρώπη

02/04/2014


"Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση" - Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την προώθηση της δυναμικής εισόδου των γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ στην Ευρώπη

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων διοργανώνει συνέδριο με τίτλο «Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση / “Women & Girls Go Digital”», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4 Απριλίου, στην Αθήνα, με στόχο να αναδείξει τη σχέση ψηφιακών δεξιοτήτων και διαφορετικότητας των φύλων και ΤΠΕ, ως βασικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης για τη δημιουργία νέων ψηφιακών θέσεων εργασίας.

Προϋπόθεση για την εγκυρότητα των δημοσίων συμβάσεων η καταχώρηση τους στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

01/04/2014


Προϋπόθεση για την εγκυρότητα των δημοσίων συμβάσεων η καταχώρηση τους στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

Για την εγκυρότητα των συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών, οι Αναθέτουσες Αρχές έχουν εις το εξής την υποχρέωση χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών για την καταχώρηση των στοιχείων που απαιτούνται κατά την διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προϋπολογισμού ανώτερου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Με την από 30.03.2014 ψήφιση σχεδίου νόμου "Μέτρα Στήριξης & Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας" τροποποιήθηκαν οι ημερομηνίες έναρξης εφαρμογής του εθνικού πληροφοριακού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Ορόσημα Έργων ΚτΠ Α.Ε.

01/04/2014


Ορόσημα Έργων ΚτΠ Α.Ε.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» δημοσιεύει κατάλογο με πράξεις που παρουσιάζουν σημαντική καθυστέρηση ανάλογα με το τρέχον στάδιο τους.

Έναρξη υλοποίησης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου

21/03/2014


Έναρξη υλοποίησης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου

O Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μ. Χρυσοχοϊδης σε συνέντευξη τύπου, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19.03.2014, ανακοίνωσε την «έναρξη υλοποίησης ενός πολύ μεγάλου έργου που θα αλλάξει τη μορφή των αστικών συγκοινωνιών και θα κάνει καλύτερη την καθημερινότητα των ανθρώπων».

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μεγάλο Έργο «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

28/02/2014


Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μεγάλο Έργο «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 26 Φεβρουαρίου 2014 την συνεισφορά των 146.635.815 ευρώ που προέρχεται από το ΕΤΠΑ για επένδυση υποδομής με άμεση υλοποίηση και χρήση από την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας, με τίτλο "Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων" που συμβάλλει στην ψηφιακή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Πρόσκληση 43 - Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχειρήσεων ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ

19/03/2014


Πρόσκληση 43 - Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχειρήσεων ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ

Δημιουργία μητρώου επιχειρήσεων του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και αποθετηρίου δικαιολογητικών (παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων).

Πρόσκληση 46 - Ψηφιακές Υπηρεσίες διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης

05/03/2014


Πρόσκληση 46 - Ψηφιακές Υπηρεσίες διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 46 - Ψηφιακές Υπηρεσίες διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης.

Προεγκρίσεις σε τεύχη δημοπράτησης και συμβάσεις ενόψει του τέλους επιλεξιμότητας δαπανών στις 31/12/2015

04/03/2014


Προεγκρίσεις σε τεύχη δημοπράτησης και συμβάσεις ενόψει του τέλους επιλεξιμότητας δαπανών στις 31/12/2015

Προεγκρίσεις σε τεύχη δημοπράτησης και συμβάσεις βάσει χρονοδιαγραμμάτων ενόψει του τέλους επιλεξιμότητας δαπανών της Τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου στις 31/12/2015

Επιτάχυνση της Νέας Γενιάς Δικτύων (NGN) παντού: Ένας πυλώνας για την ψηφιακή ανάπτυξη

18/02/2014


Επιτάχυνση της Νέας Γενιάς Δικτύων (NGN) παντού: Ένας πυλώνας για την ψηφιακή ανάπτυξη

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων διοργάνωσε Διεθνές Συνέδριο για τις εξελίξεις στα δίκτυα νέας γενιάς τηλεπικοινωνιών, με τίτλο “Speeding up NGN ubiquity: a pillar for digital growth”, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το διήμερο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Φεβρουαρίου 2014, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Πρόσκληση 45 - Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού, διαχείρισης και παρακολούθησης καυσίμων και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών

28/02/2014


Πρόσκληση 45 - Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού, διαχείρισης και παρακολούθησης καυσίμων και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών

Αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες πληροφόρησης του επιβατικού κοινού, διαχείριση του στόλου των λεωφορείων και του ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικός έλεγχος των εισιτηρίων και διασύνδεση αυτόματων πωλητών με κεντρικό σύστημα του φορέα λειτουργίας.

Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ενιαίου δικτύου τηλεπικοινωνιών "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ"

06/02/2014


Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ενιαίου δικτύου τηλεπικοινωνιών "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ"

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 5 Φεβρουαρίου 2014 συνεισφορά 145.450.887 € που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την ενίσχυση του υπάρχοντος δικτύου τηλεπικοινωνιών του δημόσιου τομέα και τη μετατροπή του σε μια σύγχρονη υποδομή, με το όνομα "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ"

ΟΡΟΣΗΜΑ ΕΡΓΩΝ Π-Υ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 5Μ ΕΥΡΩ

03/02/2014


ΟΡΟΣΗΜΑ ΕΡΓΩΝ Π-Υ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 5Μ ΕΥΡΩ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» δημοσιεύει κατάλογο με ενταγμένες πράξεις που έχουν προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 5 εκατομμυρίων ευρών και τα υποέργα/διακηρύξεις τους  παρουσιάζουν σημαντική καθυστέρηση ανάλογα με το τρέχον στάδιο τους.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών "ELENXIS", εργαλείο για την αντιμετώπιση της κρίσης

17/01/2014


Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών "ELENXIS", εργαλείο για την αντιμετώπιση της κρίσης

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, με το όνομα "ELENXIS" καθιερώθηκε την τελευταία διετία ως το "μοναδικό σύστημα ελέγχου" της χώρας που συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία καθώς και για την υποστήριξη των Ελεγκτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

περισσότερα νέα
Κρατικές Ενισχύσεις Jeremie
Ανάπτυξη
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Μητρώο Αξιολογητών
Διεθνείς Ειδήσεις
Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

24/01/2014


Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, από το έτος 2007, έχει καθιερώσει την 28η Ιανουαρίου ως "Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων". Ο εορτασμός της ημέρας αυτής αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων βρίσκεται στην ατζέντα των θεμάτων του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών για τα θέματα Δικαιοσύνης, που διοργανώθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2014, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Ζάππειο Μέγαρο.
H Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα διοργανώνουν εκδήλωση την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η νέα στρατηγική για την αξιοποίηση και προώθηση του υπολογιστικού νέφους

01/11/2013


Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η νέα στρατηγική για την αξιοποίηση και προώθηση του υπολογιστικού νέφους

Για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης καταναλωτών και μικρών επιχειρήσεων στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και απελευθέρωσης του δυναμικού τους με σκοπό την τόνωση της παραγωγικότητας της οικονομίας στην Ευρώπη και στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας στρατηγικής για την «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε ομάδα εμπειρογνωμόνων επιφορτισμένων με τον καθορισμό ασφαλών και δίκαιων όρων για τις συμβάσεις υπολογιστικού νέφους.

«Άνοιγμα της εκπαίδευσης» για την τόνωση της καινοτομίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων σε σχολεία και πανεπιστήμια

26/09/2013


«Άνοιγμα της εκπαίδευσης» για την τόνωση της καινοτομίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων σε σχολεία και πανεπιστήμια

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε χθες, 25.09.2013, την πρωτοβουλία για το άνοιγμα της εκπαίδευσης "Opening up Education Initiative"

ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 2013 - "Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥ"

02/10/2013


ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 2013 - "Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥ"

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους νικητές του φωτογραφικού διαγωνισμού "Η Ευρώπη στην περιοχή μου2013".

Digital Agenda for Europe: Νέα, χαμηλότερα ανώτατα όρια τιμών για την περιαγωγή των κινητών από την 1η Ιουλίου. Φθηνότερα δεδομένα κατά 36 %. Η περιαγωγή στην Κροατία 15 φορές φθηνότερη (Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

09/07/2013


Digital Agenda for Europe: Νέα, χαμηλότερα ανώτατα όρια τιμών για την περιαγωγή των κινητών από την 1η Ιουλίου. Φθηνότερα δεδομένα κατά 36 %. Η περιαγωγή στην Κροατία 15 φορές φθηνότερη (Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Από την 1η Ιουλίου 2013, ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιαγωγή μειώνει τα ανώτατα όρια τιμών για τηλεφόρτωση δεδομένων κατά 36 %, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να μπορούν πολύ φθηνότερα να χρησιμοποιούν χάρτες, να βλέπουν βίντεο, να ελέγχουν τα ηλεκτρονικά μηνύματα και να επικαιροποιούν τα κοινωνικά δίκτυα ενώ ταξιδεύουν σε ολόκληρη την ΕΕ.

9η Μαΐου 2013 - "Ημέρα της Ευρώπης"

09/05/2013


9η Μαΐου 2013 - "Ημέρα της Ευρώπης"

Σήμερα 9η Μαιου 2013, "Ημέρα της Ευρώπης" είναι η 63η επέτειος από την ιστορική διακήρυξη του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών R. Schuman που έγινε η αφετηρία για τη δημιουργία της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών-μελών.

περισσότερες ειδήσεις