Πρόσκληση 10

Ανοικτή
Τελευταία Τροποποίηση: 17/11/2010
Περιγραφή

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 10 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Ημερομηνία Έναρξης
12/04/2010
Ημερομηνία Λήξης
Θα προσδιοριστεί από την ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» μέσω της οικείας ιστοσελίδας με την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της παρούσας.
Προϋπολογισμός
150.000.000 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Αξιολόγηση
Άμεση
Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση
Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση ΤΠΕ Άξονας Προτεραιότητας 2: ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής
Η πρόσκληση αξιοποιεί πόρους από τα παρακάτω Π.Ε.Π
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ Π.Ε.Π. ΘΕΣΑΛΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
Φορείς Υποβολής Προτάσεων

Περιγραφή για τους δικαιούχους

Η ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» διευκρινίζει στους δυνητικούς δικαιούχους της Πρόσκλησης 10, ότι οι προϋπολογισμοί των προτεινόμενων πράξεων που θα υποβληθούν, δύνανται να αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα περί αναπροσαρμογής των συντελεστών ΦΠΑ στο Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40Α 15.03.2010).Τυποποιημένα Έντυπα
Σχετικά Αρχεία