Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Ξάνθης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού.

Τελευταία Τροποποίηση: 17/10/2014
Σε Προκήρυξη
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
1
Δικαιούχος
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ
Προϋπολογισμός
633.910 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
Κωδικός Έργου
482350
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
15/07/2014
Ημερομηνία Λήξης
28/07/2014
Περισσότερες πληροφορίες στην

Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
13/10/2014
Ημερομηνία Λήξης
08/12/2014
Περισσότερες πληροφορίες στην

Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Κυπραίος Μιχάλης

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500548

Email mkypraios@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις