ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Τελευταία Τροποποίηση: 17/02/2017
Σε Προκήρυξη
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
4
Δικαιούχος
Ο.Α.Σ.Π.
Προϋπολογισμός
0 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
Κωδικός Έργου
452095
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
29/10/2014
Ημερομηνία Λήξης
14/11/2014
Περισσότερες πληροφορίες στην

Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Προεστάκη Αικατερίνη

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500534

Email kpro@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις