Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού.

Τελευταία Τροποποίηση: 14/10/2014
Σε Προκήρυξη
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
1
Δικαιούχος
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΕ
Προϋπολογισμός
678.120 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
Κωδικός Έργου
482351
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
15/07/2014
Ημερομηνία Λήξης
28/07/2014
Περισσότερες πληροφορίες στην

Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
06/10/2014
Ημερομηνία Λήξης
15/12/2014
Περισσότερες πληροφορίες στην

Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις