ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ: Εικονική Περιήγηση και Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδας

Τελευταία Τροποποίηση: 05/02/2014
Σε Προκήρυξη
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
1
Δικαιούχος
ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Προϋπολογισμός
562.700 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
Κωδικός Έργου
374042
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
30/10/2012
Ημερομηνία Λήξης
13/11/2012
Περισσότερες πληροφορίες στην

Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
14/12/2013
Ημερομηνία Λήξης
21/02/2014
Περισσότερες πληροφορίες στην

Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Γραφείο Πληροφόρησης (InfoDesk)

Τηλ. Επικοινωνίας 8011125555

Email infodesk@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις