ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Απενταγμένη
Τελευταία Τροποποίηση: 22/01/2015
Περιγραφή

Αντικείμενο της πράξης είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος απομακρυσμένης φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, που περιλαμβάνει ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Το σύστημα αποτελείται από •Το ολοκληρωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, ένα σύστημα εγκατεστημένο στα ΚΑΠΗ του Δήμου, •Τις συσκευές επείγουσας ειδοποίησης, που θα χρησιμοποιηθούν από ηλικιωμένους ή ΑμεΑ σε περίπτωση κινδύνου, ώστε να ειδοποιηθεί μέσω κλήσης το κέντρο παρακολούθησης, •Τις συσκευές μέτρησης ιατρικών παραμέτρων που παρέχουν μια σειρά από ενδείξεις όπως πίεση, θερμοκρασία σώματος, αριθμό σφυγμών κ.α, επιτυγχάνοντας έτσι την καλύτερη δυνατή διαχείριση χρόνιων παθήσεων και νοσηλείας, βελτιωμένη συμβατότητα με τον χρήστη και καλύτερη φροντίδα του ασθενούς, •Το λογισμικό και τη βάση δεδομένων παρακολούθησης, καταγραφής μετρήσεων και συμβάντων καθώς και διαχείρισης κλήσεων, •Τη διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης. Στόχος του είναι: -Η εγκατάσταση ενός συστήματος συντονισμού δράσεων των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας στα ΚΑΠΗ, με σκοπό την παρακολούθηση της υγείας των μελών, τη συλλογή, αποθήκευση και εκτύπωση αναφορών για κάθε ασθενή, -απομακρυσμένη κατ’ οίκον παρακολούθηση ατόμων που χρήζουν καθημερινής φροντίδας αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα συχνής μετακίνησης προς τα ιατρικά κέντρα ενώ παράλληλα, η άμεση ανταπόκριση των φορέων υγείας, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση της υγείας τους και το προσδόκιμο ζωής τους, -παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, πληροφόρησης και κατάρτισης του κοινού σχετικά με θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών (Νόσων, πανδημιών), επιμόρφωση του κοινού σε ότι αφορά την υγιεινή συμπεριφορά μέσω διαδικτυακής πύλης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και αλληλεγγύης. Η πράξη θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων που αφορούν στην υγεία ειδικών ομάδων του πληθυσμού αυξάνοντας παράλληλα το αίσθημα ασφαλείας και στη μείωση του αισθήματος αποκλεισμού.

Στοιχεία Πρότασης
Κωδικός Έργου
327632
Αρ. Πρωτοκόλλου Υποβολής
9353
Ημ/νία Υποβολής
13/10/2010
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Φορέας Πρότασης
ΔΗΜΟΣ ΑΝΘΕΜΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Αρχικός Προϋπολογισμός
300.001 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις