Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών

Ολοκληρωμένη
Τελευταία Τροποποίηση: 21/02/2017
Περιγραφή

Η προτεινόμενη δράση αφορά στη δημιουργία ενός πλαισίου έργων και δραστηριοτήτων που αφορούν στις τέχνες και τα γράμματα και ενισχύουν τον σημαντικό ρόλο του Συνδέσμου Υποτρόφων Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Η δράση δομείται σε δυο κύριους άξονες: α) την ψηφιοποίηση πρωτογενούς υλικού και σπανίων εκδόσεων και την πολυκαναλική τους διάθεση στο κοινό και β) την ανάπτυξη εργαλείων, εφαρμογών και υπηρεσιών για την καλλιτεχνική έκφραση στα θέματα των εικαστικών τεχνών, του θεάτρου, του χορού και της μουσικής. Οι επιμέρους δραστηριότητες της δράσης δομούνται ως εξής: 1) Ψηφιοποίηση και Διάθεση βιβλιοθήκης – Διαδικτυακές Πλατφόρμες για τα γράμματα i) Ψηφιοποίηση παλαιών εκδόσεων ii) Πολυκαναλική διάθεσή τους μέσω web και mobile apps iii) Χρονολόγιο βιβλίων iv) Εφαρμογές «Διαβάζω-Ξεφυλλίζω» v) Διαδραστικές εφαρμογές, εκθέματα και παιχνίδια 2) Διαδικτυακές Πλατφόρμες για τις τέχνες i) Πλατφόρμες για user- and group-curated content ii) Εφαρμογές για crowd sourcing iii) E-artist forums iv) Διαδραστικές εφαρμογές, εκθέματα και παιχνίδια Η δράση συμπληρώνεται με οριζόντιες δραστηριότητες που αφορούν στην τεκμηρίωση του ψηφιακού υλικού, τη διασύνδεση με βάσεις γνώσεων (πχ. Wikipedia, Europeana, EKT, κ.λπ.), την εκπαίδευση του προσωπικού, την ολοκλήρωση των συστημάτων και εφαρμογών και τη θέση σε λειτουργία τους, τον απαραίτητο σχεδιασμό ελέγχων και δοκιμών, τη μελέτη βιωσιμότητάς τους και τις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας. Η προτεινόμενη πράξη δομείται σε 6 φάσεις συνολικής διάρκειας 18 μηνών, ενώ συνολικά τα παραδοτέα της πράξης είναι 21.

Στοιχεία Πρότασης
Κωδικός Έργου
376207
Αρ. Πρωτοκόλλου Υποβολής
6853
Ημ/νία Υποβολής
30/12/2011
Δικαιούχος
ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑMKE
Φορέας Πρότασης
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ
Αρχικός Προϋπολογισμός
1.650.660 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις