ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ: Ένας πρωτοποριακός διαδικτυακός τόπος για την Βιβλιοθήκη της Εθνικής Πινακοθήκης

Τελευταία Τροποποίηση: 27/01/2017
Σε σύμβαση
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
1
Δικαιούχος
ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛ. ΣΟΥΤΣΟΥ
Προϋπολογισμός
544.656,3 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
Κωδικός Έργου
292763
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
15/11/2010
Ημερομηνία Λήξης
27/11/2010
Περισσότερες πληροφορίες στην

Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
25/02/2011
Ημερομηνία Λήξης
15/04/2011
Περισσότερες πληροφορίες στην

Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
04/05/2012
Ημερομηνία Λήξης
06/09/2013

Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Κονταξάκη Ελένη

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500558

Email ekontaxaki@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις