ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ»

Απενταγμένη
Τελευταία Τροποποίηση: 22/12/2016
Περιγραφή

Το μουσείο θα περιέχει: πλούσιο ψηφιακό περιεχόμενο και εξατομικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης με δυνατότητα επιλογής διαδρομών στα εξής: Εικονικές αίθουσες με αντικείμενα QTVR ή/και τρισδιάστατα (Το portal θα έχει υποδομή για τη μελλοντική δημιουργία πρόσθετων εικονικών συλλογών και ειδικών αφιερωμάτων), ψηφιακές φωτογραφίες. βίντεο, κείμενα και λήμματα, ψηφιακή ταινιοθήκη με αρχείο θεματικά συναφών ταινιών και ντοκυμαντέρ, ψηφιακή βιβλιοθήκη με το σύνολο των γραπτών πηγών, ψηφιακούς χάρτες– η οικουμενική διάσταση του «μουσείου χωρίς σύνορα», πολύγλωσσο θησαυρό όρων, παράρτημα επιστημονικών καταλόγων των εκθεμάτων, την τεράστια σχετική βιβλιογραφία. Επίσης: πληροφόρηση σχετική με το ερευνητικό γίγνεσθαι και τις δράσεις του Μουσείου εικόνες από ανασκαφές ανά τον κόσμο από live Webcam, δυνατότητα μεταφόρτωσης εντύπων ως πρότυπα, υπηρεσία Really Simple Syndication (RSS) με On line ενημέρωση και συλλογή μόνο των πληροφοριών που ενδιαφέρουν τον χρήστη, δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με το πλήρες περιεχόμενο, δημιουργία αρχείου όλων των σχετικών θεμάτων ανά κατηγορία, δωμάτιο συζητήσεων (forum) με δυνατότητα κλειστών ομάδων. Υπηρεσίες ανατροφοδότησης με φόρμες επικοινωνίας, εναλλακτική παρουσίαση περιεχομένου για νέους με α) ηλεκτρονικά παιχνίδια (role-playing games) και διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα, χρονολόγιο με ευθεία και αντίστροφη εφαρμογή, αναζήτηση με εξατομικευμένη πρόσβαση και χρήση λέξης κλειδιού. Υπηρεσία Προσωποποιημένης Πρόσβασης (Profile) όπου η διαβάθμιση της πρόσβασης των επισκεπτών της πύλης θα καθορίζεται από το διαχειριστή του portal. Ο γενικός χρήστης θα μπορεί μέσω του profile να σημαίνει πληροφορίες (με τη λειτουργία bookmark) και να δημιουργήσει τον προσωπικό του χώρο στo portal, για πρόσβαση σε πιο εξειδικευμένα δεδομένα. Δημιουργία Προσωπικής Ιστοσελίδας βασιζόμενης σε πρότυπο (myweb) για διαπιστευμένο επιστημονικό προσωπικό και φορείς που θα παρουσιάζουν εδώ τα αποτελέσματα της έρευνάς τους με κείμενο και πολυμεσικό υλικό.

Στοιχεία Πρότασης
Κωδικός Έργου
300385
Αρ. Πρωτοκόλλου Υποβολής
6782
Ημ/νία Υποβολής
05/08/2010
Δικαιούχος
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Φορέας Πρότασης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Αρχικός Προϋπολογισμός
1.810.000 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις