Εξελιγμένες Υπηρεσίες ταυτοποίησης / πρόσβασης στην Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.

Τελευταία Τροποποίηση: 20/02/2015
Σε Προκήρυξη
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
2
Δικαιούχος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Προϋπολογισμός
150.000 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Προμήθειες
Κωδικός Έργου
304200
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
20/02/2015
Ημερομηνία Λήξης
23/04/2015
Περισσότερες πληροφορίες στην

Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις