Η "Νέα Αναγέννηση" της Ευρώπης

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/01/2011
Η "Νέα Αναγέννηση" της Ευρώπης

Η Europeana μόλις δημοσίευσε το στρατηγικό της πλάνο 2011-2015, αποτυπώνοντας τη μελλοντική της κατεύθυνση. Λίγες μέρες πριν, η "Επιτροπή των Σοφών", την οποία όρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έδωσε στη δημοσιότητα την έκθεση για την πολιτιστική κληρονομιά, με τον συμβολικό και εμβληματικό τίτλο "Νέα Αναγέννηση". Η έκθεση συνιστά ότι η Europeana θα πρέπει να γίνει το κεντρικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και αναφέρει ότι ένα στιβαρό και συγκροτημένο σχέδιο είναι απαραίτητο για την περαιτέρω ανάπτυξη της Europeana. Αυτό το στρατηγικό σχέδιο παρουσιάζεται ως πρώτη απάντηση στις απαιτήσεις των καιρών, όπως οι Σοφοί τις τοποθετούν.

Το σχέδιο εστιάζει στο σύνολο της κληρονομιάς της Ευρώπης και αντανακλά τη δέσμευση των συντελεστών να καταστεί η κληρονομιά προσβάσιμη για τους χρήστες. Με τον τρόπο αυτό, θα υλοποιηθούν νέες ιδέες και κάθε δυνατή αλληλεπίδραση. Επίσης, θα διευκολυνθεί η καινοτόμα προσέγγιση σε ενέργειες για την ανάδειξη της ευρωπαϊκής μνήμης, ώστε να καταστεί εφικτή η συμμετοχή των νέων γενεών στη γνώση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πηγή: http://www.avarchive.gr/default.php?pname=brownboxcentral&la=1