ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SINGLE WINDOW

Απενταγμένη
Τελευταία Τροποποίηση: 30/10/2013
Περιγραφή

Αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία μίας πανεθνικής διαδικτυακής πλατφόρμας στη βάση ενός Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΟΠΣ) μιας στάσης για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών εμπορικών εξαγωγών εισαγωγών, όπως η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, αδειών, εγγράφων συγκαταθέσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η ηλεκτρονική διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών έκδοσης εγγράφων σχετικών με εξαγωγές/εισαγωγές προϊόντων θα υλοποιείται με τους παρακάτω τρόπους: Α) πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία όπου ο χρήστης του συστήματος εισάγοντας τα στοιχεία που χρειάζονται στην αίτηση θα παραλαμβάνει στην ηλεκτρονική του θυρίδα το έγγραφο ή τα έγγραφα που έχει αιτηθεί. Η διαδικασία αυτή θα υλοποιηθεί για αυτούς τους φορείς που διαθέτουν σε λειτουργική κατάσταση ΟΠΣ ή σκοπεύουν να υλοποιήσουν τέτοιο σύστημα στο άμεσο μέλλον. Β) ημι-αυτοματοποιημένη διαδικασία όπου ο χρήστης του συστήματος εισάγοντας τα στοιχεία που χρειάζονται στην αίτηση θα παραλαμβάνει στην ηλεκτρονική του θυρίδα ενημέρωση για την παραλαβή των εγγράφων από την αρμόδια υπηρεσία όταν αυτά είναι έτοιμα. Συνοπτικά οι κυριότερες υπηρεσίες που θα προσφέρει το “Single Window” είναι: • Λειτουργία Υπηρεσίας Μιας Στάσης όπου τα δεδομένα καταχωρούνται μια φορά • Ελαχιστοποίηση απαιτήσεων φυσικής παρουσίας • Ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών που μέχρι τώρα διεκπεραιώνονται χειρόγραφα • Γενικευμένη χρήση προτυποποιημένων δεδομένων και ηλεκτρονικών εντύπων / φορμών • Αυτοματοποιημένη υποβολή, διαβίβαση, λήψη, διεκπεραίωση, ενημέρωση, κλπ • Διασύνδεση με υφιστάμενα συστήματα (ΓΕΜΗ, ICISnet, ΕΛΣΤΑΤ, ΓΓΠΣ, ΟΠΕΚΕΠΕ,ΓΕΜΕ) • Παρακολούθηση αιτήματος / υπόθεσης εξαγωγέα σε όλα τα στάδια και σε πραγματικό χρόνο. • Παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών • Τροφοδότηση Γενικού Μητρώου Εξαγωγών

Στοιχεία Πρότασης
Κωδικός Έργου
365446
Αρ. Πρωτοκόλλου Υποβολής
5673
Ημ/νία Υποβολής
10/11/2011
Δικαιούχος
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΟΠΕ) Α.Ε.
Φορέας Πρότασης
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Αρχικός Προϋπολογισμός
1.090.000 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις