ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.)

Ολοκληρωμένη
Τελευταία Τροποποίηση: 25/02/2017
Περιγραφή

Το έργο ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.E.K. θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες των Δ/νσεων Δημόσιας Περιουσίας (Δ10), Εθνικών Κληροδοτημάτων (Δ11) και Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, προσφέροντας: - μια σύγχρονη πληροφοριακή υποδομή που θα βελτιώσει την απόδοση, τόσο των Δ/νσεων, όσο και των Kτηματικών Υπηρεσιών. - Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τον πολίτη (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, σε θέματα της Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, οι συνέπειες των οποίων είναι σημαντικές τόσο στην οικονομική, όσο και στην περιβαλλοντική τους διάσταση.

Στοιχεία Πρότασης
Κωδικός Έργου
296363
Αρ. Πρωτοκόλλου Υποβολής
5407
Ημ/νία Υποβολής
09/07/2010
Δικαιούχος
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Φορέας Πρότασης
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΙΟ)
Αρχικός Προϋπολογισμός
3.783.776 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις