Προς Δικαιούχους σχετικά με το κλείσιμο των Πράξεων του Ε.Π. Ψ.Σ.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14/09/2016
Προς Δικαιούχους σχετικά με το κλείσιμο των Πράξεων του Ε.Π. Ψ.Σ.
Αξιότιμοι,
 
Οι πράξεις της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 έχουν ολοκληρωθεί από τις 31.12.2015. Υποχρέωση των δικαιούχων αποτελεί η υποβολή της Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης και η συνεργασία με την ΕΥΔ για τη διαχειριστική ολοκλήρωση της πράξης.
 
Αρκετοί δικαιούχοι 9 μήνες μετά την ολοκλήρωση των πράξεων δεν έχουν αποστείλει τα απαραίτητα στοιχεία και τις εκθέσεις Ολοκλήρωσης. Προκειμένου να ολοκληρωθεί το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» σας ενημερώνουμε ότι:
 
  • Μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2016, θα πρέπει να έχει υποβληθεί στο ΟΠΣ και αποσταλεί στην ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, η Έκθεση Ολοκλήρωσης της ενταγμένης πράξης.
  • Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016, θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στην ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση όλα τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται για την διαχειριστική ολοκλήρωση της πράξης, σύμφωνα με τις οδηγίες στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης.
 
Σε περίπτωση, μη υποβολής των ανωτέρω, η ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, δεν δύναται να ολοκληρώσει τις πράξεις και σύμφωνα με το ΣΔΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013, υποχρεούται να προβεί σε απένταξη της πράξης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και μη συγχρηματοδότηση των πράξεων αυτών. Μια ενδεχόμενη τέτοια εξέλιξη, επιβαρύνει τον εθνικό π/υ των Φορέων Χρηματοδότησης και κοινοποιείται στη ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2014-2020 ώστε να λαμβάνεται υπόψη για τη διαχειριστική ικανότητα των δικαιούχων η οποία αποτελεί κριτήριο για την ένταξη πράξεων στο ΕΣΠΑ 2015-2020.