Πρόσκληση 12.2 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Οικονομικών

 - Λήξη: 06/05/2011 Κλειστή
Τελευταία Τροποποίηση: 01/07/2011
Περιγραφή

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 12.2 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" που αφορά σε πράξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Ημερομηνία Έναρξης
11/04/2011
Ημερομηνία Λήξης
06/05/2011
Προϋπολογισμός
15.000.000 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Αξιολόγηση
Άμεση
Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση
Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση ΤΠΕ Άξονας Προτεραιότητας 2: ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής
Η πρόσκληση αξιοποιεί πόρους από τα παρακάτω Π.Ε.Π
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ Π.Ε.Π. ΘΕΣΑΛΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
Φορείς Υποβολής Προτάσεων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

Περιγραφή για τους δικαιούχους

Η Πρόσκληση αφορά:

  • Τις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Οικονομικών
  • Τις Ειδικές Γραμματείες του Υπουργείου Οικονομικών


Τυποποιημένα Έντυπα
Σχετικά Αρχεία