Πρόσκληση 18.2 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης

 - Λήξη: 22/06/2012 Κλειστή
Τελευταία Τροποποίηση: 04/12/2013
Περιγραφή

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 18.2 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" που αφορά σε Ψηφιακές Υπηρεσίες του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ημερομηνία Έναρξης
25/05/2012
Ημερομηνία Λήξης
22/06/2012
Προϋπολογισμός
4.500.000 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Αξιολόγηση
Άμεση
Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση
Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση ΤΠΕ Άξονας Προτεραιότητας 2: ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής
Η πρόσκληση αξιοποιεί πόρους από τα παρακάτω Π.Ε.Π
Φορείς Υποβολής Προτάσεων

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Ε.)

Τυποποιημένα Έντυπα
Σχετικά Αρχεία
Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Νικολοπούλου Σιδώρα

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500572

Email isidora.nikol@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις