Πρόσκληση 35 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Εξωτερικών

 - Λήξη: 09/03/2012 Κλειστή
Τελευταία Τροποποίηση: 12/03/2012
Περιγραφή

Η ΕΥΔ ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 35 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση που αφορά σε πράξεις του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ημερομηνία Έναρξης
21/12/2011
Ημερομηνία Λήξης
09/03/2012
Προϋπολογισμός
6.000.000 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Αξιολόγηση
Άμεση
Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση
Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση ΤΠΕ Άξονας Προτεραιότητας 2: ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής
Η πρόσκληση αξιοποιεί πόρους από τα παρακάτω Π.Ε.Π
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ Π.Ε.Π. ΘΕΣΑΛΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
Φορείς Υποβολής Προτάσεων

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τυποποιημένα Έντυπα
Σχετικά Αρχεία
Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Βολτέρας Γιώργος

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500568

Email volteras@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις