Πρόσκληση 37.1 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ)

 - Λήξη: 30/11/2012 Κλειστή
Τελευταία Τροποποίηση: 29/04/2013
Περιγραφή

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 37.1 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" που αφορά σε Ψηφιακές Υπηρεσίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).

Ημερομηνία Έναρξης
09/11/2012
Ημερομηνία Λήξης
30/11/2012
Προϋπολογισμός
52.000.000 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Αξιολόγηση
Άμεση
Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση
Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση ΤΠΕ Άξονας Προτεραιότητας 2: ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής
Η πρόσκληση αξιοποιεί πόρους από τα παρακάτω Π.Ε.Π
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ Π.Ε.Π. ΘΕΣΑΛΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
Φορείς Υποβολής Προτάσεων

Ελληνικά Ταχυδρομεία Α. Ε. (ΕΛΤΑ Α.Ε.)

Τυποποιημένα Έντυπα
Σχετικά Αρχεία
Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Δερμιτζάκης Ιωάννης

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500577

Email dermitzakis@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις