Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χίου Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού.

Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2014
Σε Προκήρυξη
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
1
Δικαιούχος
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ
Προϋπολογισμός
667.285 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
Κωδικός Έργου
482355
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
11/07/2014
Ημερομηνία Λήξης
23/07/2014
Περισσότερες πληροφορίες στην

Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
03/10/2014
Ημερομηνία Λήξης
24/11/2014
Περισσότερες πληροφορίες στην

Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Προεστάκη Αικατερίνη

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500534

Email kpro@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις