Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Πατρών A..E και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού.

Τελευταία Τροποποίηση: 22/10/2014
Σε Προκήρυξη
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
1
Δικαιούχος
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ
Προϋπολογισμός
1.640.100 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
Κωδικός Έργου
482353
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
16/07/2014
Ημερομηνία Λήξης
28/07/2014
Περισσότερες πληροφορίες στην

Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
26/09/2014
Ημερομηνία Λήξης
24/11/2014
Περισσότερες πληροφορίες στην

Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Κυπραίος Μιχάλης

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500548

Email mkypraios@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις