Γραφείο Τύπου


Βρέθηκαν 522 αποτελέσματα
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07/12/2012

Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ ενημερώνει τους Δικαιούχους Πράξεων του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012)

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05/12/2012

Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι οι Ελληνικές Αρχές έλαβαν την έγκριση καθεστώτος ενίσχυσης  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG COMPETITION), για το έργο «Metropolitan Area Networks (MAN/Fiber To The Home(FTTH) Greece»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03/12/2012

Η εταιρία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, μέχρι σήμερα. έχουν καταβληθεί επιχορηγήσεις ύψους 16.536.252,43εκατ. ευρώ σε 1105 δικαιούχους που έχουν συμμετάσχει και υλοποιήσει επιτυχώς την επένδυσή τους στο πλαίσιο της δράσης digi-lodge, για την ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29/11/2012

Πραγματοποιείται σήμερα 29/11/2012 στη Θεσσαλονίκη και στο Ξενοδοχείο «GRAND HOTEL PALACE» η Ετήσια Εκδήλωση του Επιχειρηματικού Προγράμματος Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/11/2012

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί στην ετήσια εκδήλωση.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/11/2012

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του "Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση" του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί στην ημερίδα κατάρτισης των δικαιούχων του Ε.Π. στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14/11/2012

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» ανακοινώνουν την έκδοση της Πρόσκλησης 37.1 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ)».

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09/11/2012

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει στους δικαιούχους της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security)» νέο ενημερωμένο πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09/11/2012

Στη δράση «digi-retail» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», η οποία αφορά στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον τομέα του λιανικού εμπορίου, εντάχθηκαν 201 νέα επενδυτικά σχέδια.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08/11/2012

Την Τρίτη 13 Νοεμβρίου στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel διεξάγεται η 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01/11/2012

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» δημοσιεύει κατάλογο γνωμοδοτήσεων που έχει εκδώσει επί των σχεδίων τευχών δημοπράτησης πράξεων και σχεδίων συμβάσεων που ολοκληρώθηκαν από 31/8/2012 έως 31/10/2012.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/10/2012

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών διοργανώνουν διημερίδα στις 18 & 19 Οκτωβρίου, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τα 20 χρόνια της Ενιαίας Αγοράς.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12/10/2012

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» σε συνεργασία με το ΕΚΤ, δημοσιεύουν κατάλογο Συχνών Ερωτήσεων και Απαντήσεων σε σχέση με θέματα που αφορούν τα Επικαιροποιημένα Πλαίσια Συνεργασίας μεταξύ Δικαιούχων και ΕΚΤ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/10/2012

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» καλεί τους δικαιούχους ενταγμένων πράξεων στο πλαίσιο των Προσκλήσεων 31 και 31.2 να ακολουθήσουν τις απαραίτητες οδηγίες για την υπογραφή του επικαιροποιημένου Πλαισίου Συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27/09/2012

H  ΕΥΔ Ε.Π. ΨΣ ενημερώνει τους δικαιούχους ότι  τα αιτήματα χρηματοδότησης πρέπει να αποστέλλονται στον Φορέα Χρηματοδότησης με κοινοποίηση την ΕΥΔ Ε.Π. ΨΣ.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27/09/2012

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι προχωράει σε ολιγοήμερη αναβολή της έναρξης υποβολής προτάσεων στη δράση digi-mobile

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/09/2012

Η 21η Σεπτεμβρίου 2012 ορίσθηκε η Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και θα γιορτασθεί για πρώτη φορά σε όλη την Ευρώπη και τις γειτονικές χώρες από τις 17-23 Σεπτεμβρίου, διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθούν 160 εκδηλώσεις.

Σκοπός της καμπάνιας, με το μήνυμα "Τα κοινά σύνορα μας φέρνουν πιο κοντά" είναι η επισήμανση της θετικής επίδρασης της κοινοτικής χρηματοδότησης στη ζωή των ευρωπαίων πολιτών και η προβολή των επιτευγμάτων που προέκυψαν από τη συνεργασία μεταξύ περιφερειών και χωρών.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03/09/2012

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» ενημερώνει τους Δικαιούχους των ενταγμένων πράξεων της Πρόσκλησης 31

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30/08/2012

Στόχος των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας είναι η όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών για τον ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση των ψηφιακών παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του και στην Ψηφιακή Ανάπτυξη της Χώρας.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07/08/2012

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα κατάρτισης των δικαιούχων των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2012 στη Μυτιλήνη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. και πλαισιώθηκε από τους Φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Βρέθηκαν 522 αποτελέσματα