Γραφείο Τύπου


Βρέθηκαν 522 αποτελέσματα
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05/08/2015

Το έργο "ηλεκτρονική συνταγογράφηση" είναι μια κρίσιμη μεταρρύθμιση στους τομείς της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια κοινωνική υπηρεσία, η οποία αναπτύχθηκε με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τον εκσυγχρονισμό του εθνικού συστήματος υγείας, στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για την ηλεκτρονική υγεία και του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη ("Digital Agenda for Europe")

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28/07/2015

Βασικός στόχος του έργου είναι η κατασκευή της πλήρους εικονικής ψηφιακής αναπαράστασης του ναού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, όπως αυτός ήταν στην περίοδο του 11ου-12ου αιώνα, βασισμένη σε στοιχεία επιστημονικής έρευνας του IΔΡΥΜΑTOΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/07/2015

Στις 22 Ιουλίου 2015 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Κέντρου Τηλεπρόνοιας του Δήμου Ζίτσας. Πρόκειται για κόμβο εξυπηρέτησης πολιτών και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του Δήμου Ζίτσας και της ευρύτερης περιοχής. Οι κάτοικοι του δήμου ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο σημείο θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν συστήματα τηλεμετρίας βιολογικών ιατρικών παραμέτρων, ενώ θα δημιουργηθεί φάκελος υγείας για κάθε δημότη και θα παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας και πρόνοιας με τη χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23/07/2015

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας εκπόνησε και δημοσίευσε κατευθυντήρια οδηγία αναφορικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή των δημοσίων διαγωνισμών

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17/07/2015

Το έργο της ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης για την ανάδειξη του Ιστορικού Αρχείου της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων (ΥΣΑ), το οποίο υλοποιήθηκε με πόρους του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013" και συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ έχει ήδη ολοκληρωθεί και αφορά σε δράσεις ψηφιοποίησης, ψηφιακής επεξεργασίας και τεκμηρίωσης του αρχείου της ΥΣΑ για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία καθώς και τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου του προς τους πολίτες μέσω μιας νέας ιστοσελίδας www.ysa.gr που αναπτύχθηκε για την προβολή του ψηφιοποιημένου υλικού.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13/07/2015

Είναι ο τίτλος της ημερίδας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών (από 9.30- 13.00) για την παρουσίαση του έργου "Βελτιστοποίηση Στρατολογικών Υπηρεσιών για τους Πολίτες και τους λοιπούς Δηµόσιους Φορείς" που πρόκειται να ολοκληρωθεί κατά το τέλος Οκτωβρίου 2015.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08/07/2015

Ο διαδικτυακός κόμβος "Startup Europe" (EC) που μόλις δημιουργήθηκε αποτελεί μια πύλη ενιαίας εισόδου, που απευθύνεται αποκλειστικά σε Ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητές τους βασίζονται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, και στοχεύει στην ενοποίηση των οικοσυστημάτων τους.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07/07/2015

Ο Ευρωπαϊκός διαγωνισμός τεχνολογικών δεξιοτήτων για την απασχόληση αναδεικνύει και επιβραβεύει άτομα με υψηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων και γραμματισμού. Διοργανώνεται στο πλαίσιο της καμπάνιας για την γνώση των τεχνολογικών δεξιοτήτων για την απασχόληση 2015-2016 και επικεντρώνεται στον εντοπισμό επιτυχημένων πρωτοβουλιών που επιτεύχθηκαν με την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αλλά και τη δημιουργία τεχνολογικών προϊόντων-εφαρμογών. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται δεκτή μέχρι το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30/06/2015

Tην Τετάρτη 01 Ιουλίου 2015 πραγματοποιείται εκδήλωση στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά Οδός 75 στο Βοτανικό, για την παρουσίαση δύο νέων έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25/06/2015

Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν την οικονομία και την καθημερινότητά μας. Μια ψηφιακή ενιαία αγορά θα δημιουργήσει πολλές νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στις 29 Ιουνίου, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα επισκεφτούν την Αθήνα για να συμμετάσχουν σε δημόσια εκδήλωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29.06.2015 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, από 09.00-17.00.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/06/2015

Εκ παραδρομής στην από 18/6/2015 ανακοίνωση μας αναφέρθηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής της ημερίδας για το έργο "Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥπΑΑΤ)" η 29 Ιουνίου 2015. Η ορθή ημερομηνία διεξαγωγής ήταν η 22/6/15 όπου και πραγματοποιήθηκε η ημερίδα. Ζητούμε συγγνώμη για τη σύγχυση που προκλήθηκε.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23/06/2015

Ο 4ος διαγωνισμός φωτογραφίας "Η Ευρώπη στην Περιφέρειά Μου" στοχεύει στην ανάδειξη εξαιρετικών έργων με τη συνδρομή της χρηματοδότησης από την ΕΕ, και στη διερεύνηση της σημασίας και της αξίας τους για την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. Ημερομηνία έναρξης είναι η Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015, (θερινή μεσημβρινή ώρα κεντρικής Ευρώπης) και καταληκτική ημερομηνία υποβολής φωτογραφιών η 28η Αυγούστου 2015,– μεσημβρινή θερινή ώρα κεντρικής Ευρώπης.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/06/2015

Είναι ο  τίτλος ενός σημαντικού έργου που συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Αγροτών και των παραγωγικών και επιχειρηματικών συντελεστών της αγροτικής οικονομίας. Το έργο αποτελείται από καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες που βασίζονται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και αποτελούν εφαλτήριο για τη μετάβαση του αγροτικού τομέα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10/06/2015

Οι πρωτοποριακές υπολογιστικές υπηρεσίες Cloud Computing διατίθενται με τη μορφή δημόσιας υποδομής-ως-υπηρεσία (Infrastracture as a Service) και την ονομασία ~οkeanos. Η υπηρεσία ~okeanos αναπτύχθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και προσφέρει στο σύνολο της ελληνικής ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας: Ιδεατές μηχανές κατ’ απαίτηση, αποθηκευτικό χώρο και εργαλεία συγχρονισμού δεδομένων.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09/06/2015

Αμείωτο παραμένει το ενδιαφέρον των πολιτών για την συμμετοχή στην δράση "Ψηφιακή Αλληλεγγύη" η οποία αφορά στους δημότες των 8 Περιφερειών αμιγούς σύγκλισης. Οι παραγγελίες των δικαιούχων του κοινωνικού μερίσματος έφθασαν ήδη 180.000 ενώ υπάρχουν ακόμη 45.000 δικαιούχοι οι οποίοι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για τη δράση, εκτυπώνοντας το κουπόνι συμμετοχής, χωρίς να έχουν προχωρήσει στην εξαργύρωσή του. Για τους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην δράση μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29/05/2015

Η Εσθονία αναδύεται ως μια από τις πιο προηγμένες ηλε-κοινωνίες στον κόσμο. Η πιο πρόσφατη καινοτομία είναι μια κάρτα ηλε-διαμονής για τους αλλοδαπούς. Το μεγαλύτερο μέρος των υποδομών ηλε-διακυβέρνησης της Εσθονίας έχει επωφεληθεί από επενδύσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/05/2015

Στόχος της ψηφιακής ενιαίας αγοράς είναι η δημιουργία ψηφιακών ευκαιριών για τα άτομα και τις επιχειρήσεις, με την άρση των ρυθμιστικών εμποδίων που εμποδίζουν την απρόσκοπτη εφαρμογή και ωφέλεια που προκύπτει από την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την επιτυχή μετάβαση από 28 εθνικές αγορές σε μία.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06/05/2015

Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επέτειο της ιστορικής 'Διακήρυξης Schuman' που έλαβε χώρα τον Μάιο του 1950, όπου ο R. Schuman, περιέγραψε το όραμα της συνεργασίας και ένωσης των ευρωπαϊκών κρατών σε μια ενιαία κοινότητα. Το εικαστικό της φετινής επετείου αποτελείται από στοιχεία που περιέχονται στις 28 σημαίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αποτέλεσμα της δημιουργικότητάς των μαθητών που ασχολήθηκαν με τη σύνθεση του εικαστικού απεικονίζεται με τη χρήση ποικιλίας σχημάτων, χρωμάτων και μεγεθών που αντιπροσωπεύουν την ποικιλομορφία της ΕΕ, όχι μόνο εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και πέρα από αυτά, ως πολιτών του κόσμου.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28/04/2015

Απόφαση τροποποίησης της Πρόσκλησης 03.02, με τίτλο: "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής"

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23/04/2015

Το Σχέδιο στηρίζεται σε τρεις κύριους άξονες, οι οποίοι αφορούν στη δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), στην ανάπτυξη ενός αξιόπιστου διαύλου έργων σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα βοήθειας, και στη διαμόρφωση ενός φιλόδοξου χάρτη πορείας με στόχο να γίνει η Ευρώπη πιο ελκυστική για επενδύσεις.

Βρέθηκαν 522 αποτελέσματα