Γραφείο Τύπου


Βρέθηκαν 522 αποτελέσματα
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19/09/2013

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωση της προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου τομέα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3-12-2007).

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/09/2013

Την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013 πραγματοποιείται η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09/09/2013
Έ...
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26/08/2013

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09/08/2013

Σήμερα, Πέμπτη 08 Αυγούστου 2013, έγινε προδημοσίευση του έργου “Rural Broadband” της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με τίτλο: «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών».

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02/08/2013

Η Εδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ανακοινώνει την ματαίωση του υπ'αριθμ.154.828/ΨΣ4805/Δ/Γ307/28-9-2011.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25/07/2013

Η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» ενημερώνει τους Δικαιούχους ότι έχει προβεί στην έκδοση συχνών ερωτήσεων / απαντήσεων (FAQs).

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/07/2013

Με την ολοκλήρωση του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού του, το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης στην Κέρκυρα προσφέρει πλέον στους επισκέπτες του μια ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία ξενάγησης.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27/06/2013

Γνωρίζεις ότι κάθε χρόνο χιλιάδες έργα σε όλη την Ευρώπη λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση;
Ανακάλυψε συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. έργα και κέρδισε!

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19/06/2013

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της 1η τροποποίησης της Πρόσκλησης 40 - Έργα ΤΠΕ στη Δημόσια Διοίκηση-με υπογεγραμμένη Νομική Δέσμευση

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10/06/2013

Ένα νέο πολύτιμο εργαλείο έχουν πλέον στη διάθεσή τους εκπαιδευτικοί, μαθητές, αλλά και το ευρύ κοινό, που επιθυμούν να "περιηγηθούν" ψηφιακά στην Ακρόπολη.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29/05/2013

Στο πλαίσιο του έργου "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου" το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκινά την υλοποίηση παροχή μιας σειράς ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Γνώσης.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09/05/2013

Σήμερα 9η Μαιου 2013, "Ημέρα της Ευρώπης" είναι η 63η επέτειος από την ιστορική διακήρυξη του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών R. Schuman που έγινε η αφετηρία για τη δημιουργία της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών-μελών.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08/05/2013

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» δημοσιεύει κατάλογο γνωμοδοτήσεων που έχει εκδώσει επί των σχεδίων τευχών δημοπράτησης πράξεων και σχεδίων συμβάσεων που ολοκληρώθηκαν από 8/2/2013 έως 30/4/2013.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17/04/2013
...
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/04/2013

Ήταν το επικοινωνιακό μήνυμα για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη Συνοχή.

Εύστοχη και εποικοδομητική ήταν η αναφορά του Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε. κ. Johannes Hahn στον ρόλο της Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες του 1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου για τη νέα δημοσιονομική περίοδο της χώρας μας.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08/04/2013

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στη δράση «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας-ICT4GROWTH»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03/04/2013

Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29/03/2013

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 12613/ΔΕ1311/21-03-2013 εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων καλούμε τους δικαιούχους του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/03/2013

Η ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» πρόκειται να αναθέσει ...

Βρέθηκαν 522 αποτελέσματα