Γραφείο Τύπου


Βρέθηκαν 509 αποτελέσματα
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30/04/2010

Ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού μιλάει αποκλειστικά στο ΣΕΠΕnews για τη στρατηγική και τους στόχους της Ειδικής Γραμματείας

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26/04/2010
Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, θέτοντας σε εφαρμογή τη νέα Ψηφιακή Στρατηγική, προχωρά άμεσα στην επιτάχυνση δράσεων με στόχο την οικονομική ενίσχυση της αγοράς και τη δημιουργία έργων με προστιθέμενη αξία....
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26/04/2010
Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο στάδιο μετεξέλιξης της κοινωνίας της πληροφορίας. Παράλληλα, οι πολιτικές και οικονομικές συγκυρίες καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για τη δημιουργία μιας δυναμικής,...
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15/04/2010

Ο νέος Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού στο υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Εμπ. Ναυτιλίας , Αντώνης Μαρκόπουλος, δεν μασάει τα λόγια του, όμως, από την άλλη, δεν δείχνει να αρέσκεται σε μεγαλοστομίες - ως άνθρωπος της αγοράς (πριν αναλάβει αυτή τη θέση, ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος ιδιωτικής εταιρίας Πληροφορικής) απλώς είναι ρεαλιστής, όταν δηλώνει ότι αυτό που χρειάζεται πάνω απ' όλα ο χώρος των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Ελλάδα είναι αλλαγή κουλτούρας.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13/04/2010

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανακοινώνει την έγκριση 2.143 επιχειρηματικών σχεδίων στα πλαίσια της δράσης digi-lodge, ύψους 32,19 εκατομμυρίων ευρώ, για την ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων. Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και χρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς πόρους .

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13/04/2010

H Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής προτάσεων για την πρόσκληση 10, ενεργοποιώντας άμεσα το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση με την ένταξη ώριμων έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09/04/2010

H Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού ανακοινώνει τη λήξη της ισχύος των Προσκλήσεων του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση": 07_2.2, 08_1.2 και 09_2.1.


Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01/04/2010

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης – αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών - ΜΑΝ.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/03/2010

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται από σήμερα στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης, www.opengov.gr, ο επανασχεδιασμός του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, όσον αφορά στις γενικές αρχές και προτεραιότητές του. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Απριλίου.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26/08/2009

Κατά τον 1ο κύκλο υποβολής προτάσεων στην πρόσκληση 01_2.2, υπεβλήθησαν 124 προτάσεις (πίνακας 1), εκ των οποίων 21 προτάσεις απορρίφθηκαν λόγω ελλείψεων στην πληρότητα (πίνακας 2), ενώ οι υπόλοιπες 103 (πίνακας 3) προχώρησαν στην διαδικασία αξιολόγησης, κατά την οποία 58 προτάσεις αξιολογήθηκαν θετικά (πίνακας 5), ενώ 45 απορρίφθηκαν (πίνακας 4).

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26/08/2009

 Κατά τον 1ο κύκλο υποβολής της πρόσκλησης 02_1.2, υπεβλήθησαν 61 προτάσεις (πίνακας 1), εκ των οποίων 14 προτάσεις απορρίφθηκαν λόγω ελλείψεων στην πληρότητα (πίνακας 2), ενώ οι υπόλοιπες 47 (πίνακας 3) προχώρησαν στην διαδικασία αξιολόγησης, κατά την οποία 34 προτάσεις αξιολογήθηκαν θετικά (πίνακας 5), ενώ 13 απορρίφθηκαν (πίνακας 4).

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/08/2009

Η ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ενημερώνει του δυνητικούς δικαιούχους που υπέβαλλαν προτάσεις από την 01/04/2009 μέχρι τις 30/06/2009, στο πλαίσιο των προσκλήσεων 01_2.2, 02_1.2 και 04_2.1, για τη δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/06/2009

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει ότι από 1ης Ιουλίου ανακαλείται η ισχύς της Πρόσκλησης 01_2.2 και πρόκειται να αντικατασταθεί.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/06/2009
Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει ότι από 1ης Ιουλίου ανακαλείται η ισχύς της Πρόσκλησης 02_1.2 και πρόκειται να αντικατασταθεί.
Βρέθηκαν 509 αποτελέσματα