Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Μυτιλήνης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού.

Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2014
Σε Προκήρυξη
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
1
Δικαιούχος
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
651.500 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
Κωδικός Έργου
482354
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
11/07/2014
Ημερομηνία Λήξης
23/07/2014
Περισσότερες πληροφορίες στην

Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
10/10/2014
Ημερομηνία Λήξης
01/12/2014
Περισσότερες πληροφορίες στην

Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Προεστάκη Αικατερίνη

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500534

Email kpro@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις