Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027

Διεξαγωγή συνεδρίασης Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022

Σας γνωρίζουμε ότι τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο “Divani Caravel” (Λ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2), θα πραγματοποιηθεί η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (ώρα προσέλευσης 9:00 π.μ.).

Παρακαλούμε όλα τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης να συμμετάσχουν στις εργασίες της.

Σας επισυνάπτεται το σχέδιο Ημερήσιας Διάταξης. Το υλικό του φακέλου της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (https://www.digitalplan.gov.gr), η οποία θα ενημερώνεται σταδιακά με νέα/συμπληρωματικά στοιχεία έως την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Σημειώνεται ότι κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής δε θα διατίθεται υλικό σε έντυπη μορφή.

Για την καλύτερη διοργάνωση της συνεδρίασης, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας, ή του αναπληρωτή σας, με τη συμπλήρωση του συνημμένου Δελτίου Συμμετοχής και την αποστολή του έως την Παρασκευή 14/10/2022 στο e-mail: secretary.madc@madc.gr

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

Παρακολουθήστε τη Συνεδρίαση


Σχετικές δημοσιεύσεις