Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανακοινωσεις

Ειδήσεις και Θέματα που αφορούν την Ψηφιακή Τεχνολογία και τις Τηλεπικοινωνίες

«WIFI4GR» Απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις

Δημοσίευση απαντήσεων συχνών ερωτημάτων - Διευκρινίσεις

Οδηγός συμμετοχής στη δράση Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας «Superfast Bro...

Παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο με υπερυψηλή ταχύτητα σε πολίτες και επιχειρήσεις

Πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027

Δημοσιεύεται το τελικό σχέδιο του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός (ΠΨηΜετ) 2...

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

Προσχέδιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» για τη νέα Προγραμματική Περ...

Μελέτη ωρίμανσης έργου για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχν...

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου

Concept Paper του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027»

Εκδόθηκε νέα έκδοση στο πλαίσιο σχεδιασμού και διαβούλευσης

Δρασεις

Ενότητα

ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, Υλοποίηση/Υποστήριξη Δράσεων

Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο

Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (Εθνικό

Περισσότερα

Διαστημική Πολιτική

Θέματα που αφορούν τη Διαστημική Στρατηγική της Ελλάδας

Περισσότερα

Ψηφιακές Εφαρμογές για τους Πολίτες

Δράσεις που υλοποιούνται και ενέργειες υποστήριξης

Περισσότερα