Ευρωπαϊκή Ένωση

Σημαντική ενημέρωση

Νεα - Ανακοινωσεις

Ειδήσεις και Θέματα που αφορούν την Ψηφιακή Τεχνολογία και τις Τηλεπικοινωνίες

Κατάλογος αναθέσεων Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ για το έτος 2019

Κατ’ εφαρμογήν του άρ. 14 της ΥΑ.23451 για την Τεχνική Βοήθεια, ακολουθεί πίνακας συ...

Πρόσκληση στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομ...

Η ΕΥΔΕ ΤΠΕ προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων για την πλήρωση δεκαπέντε (15)...

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου παροχής υπηρεσιών Συμβού...

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Αξιολόγησης στα πλαίσια του έργου «Superfast Broadband»

Προκήρυξη Διακήρυξης «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας UFBB»

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης ΣΔΙΤ έως 05.11.2019

WiFi4EU: Αυτοί είναι οι 90 δήμοι που επιλέχθηκαν στη 2η πρόσκληση υποβολ...

Ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα της 2ης πρόσκλησης υποβολής...

Δημόσια διαβούλευση WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζω...

Σχέδιο Διακήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού «WiFi4GR» του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρη...

Δρασεις

Ενότητα

Θεματικές κατηγορίες και Υλοποίηση/Υποστήριξη Δράσεων από την ΕΥΔΕ-ΤΠΕ

Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο

Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (Εθνικό

Περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση

Περισσότερα

Διαστημική Πολιτική

Θέματα που αφορούν τη Διαστημική Στρατηγική της Ελλάδας

Περισσότερα

Ψηφιακές Εφαρμογές για τους Πολίτες

Ψηφιακές Εφαρμογές ευρέως εποφελούμενες στους Πολίτες

Περισσότερα

Ψηφιακή Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα

Περισσότερα