Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027

Δημοσιεύεται το εγκεκριμένο κείμενο του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός (ΠΨηΜετ) 2021-2027

Η ΕΥΔ ΠΨΗΜΕΤ δημοσιεύει το τελικό κείμενο του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός (ΠΨηΜετ) 2021-2027, όπως εγκρίθηκε από την Ε.Ε. 

Το ΠΨηΜετ 2021-2027, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+, συμβάλλει στο όραμα για την Ψηφιακή Ελλάδα και στην προαγωγή του οικονομικού μετασχηματισμού της χώρας, μέσω:

  • Της παροχής νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες,
  • Της διασφάλισης της διαλειτουργικότητας ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών, 
  • Της ανάπτυξης ψηφιακών πλατφορμών για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
  • Του ψηφιακού μετασχηματισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης,
  • Της εξασφάλισης συνδεσιμότητας υπερυψηλής ταχύτητας, 
  • Της κάλυψης των αναγκών σε ψηφιακές δεξιότητες
  • Της ενσωμάτωσης τεχνολογιών αιχμής.

Ο Προϋπολογισμός του ΠΨηΜετ 2021-2027 ανέρχεται σε 943.004.309 € (δημόσια δαπάνη).


Σχετικά αρχεία

Σχετικές δημοσιεύσεις