Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Προκήρυξη Προμήθειας Υπερελαφρειών Δεκτών Εποπτείας Φάσματος Ρ/Σ

Προμήθεια εξοπλισμού απεικόνισης ηλεκτρομαγνητικού φάσματος

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο "Προμήθεια Υπερελαφρειών Δεκτών Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων" (Υποέργο 2) της Πράξης "Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών" με κωδικό ΟΠΣ 5029958


Σχετικές δημοσιεύσεις