Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5191793

Αναδεικνύοντας το πολιτιστικό περιεχόμενο της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

  • Ημερομηνία Ένταξης: 24/4/2023
Θα αξιοποιηθούν ψηφιακά και θα διατεθούν στο ερευνητικό και ευρύ κοινό οι παρακάτω συλλογές εξαιρετικού ενδιαφέροντος: α) Μεγάλο μέρος των εγγράφων του πρωτοπόρου αρχαιολόγου Ερρίκου Σλήμαν. Μέσω της τεκμηρίωσης, καταλογράφησης και ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης των εγγράφων του Σλήμαν, θα έχει καθολική πρόσβαση και θα συμβουλεύεται ένα ευρύ φάσμα χρηστών, τόσο ειδικευόμενοι όσο και απλοί ενδιαφερόμενοι. Η διαθεσιμότητα ολόκληρης της συλλογής των εγγράφων του Σλήμαν διαδικτυακά, θα συντελέσει στην διευκόλυνση των τρεχόντων ιστορικών ερευνών και θα διαθέσει τους σημαντικούς πόρους της συλλογής σε ένα ευρύτερο κοινό πέρα από την αρχαιολογία. β) τεράστιο αριθμό ευρημάτων των ανασκαφών της Αρχαίας Κορίνθου, και της επίδειξης των αρχαιολογικών ευρημάτων του μουσείου της Κορίνθου ώστε να καταστούν προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, και η διατήρηση και η διασπορά των αρχείων όλων των ανασκαφών που έχουν πραγματοποιηθεί από την πρώτη ανασκαφή έως σήμερα. Με την ψηφιοποίηση των ευρημάτων, θα καταστει γνωστό το αρχείο των ανασκαφών σε ευρύτερο κοινό και προσβάσιμο από εκπαιδευτικό και μαθητικό κοινό, αλλά και γενικότερα σε όποιον ενδιαφέρεται, είτε έχει κάποια ειδίκευση είτε όχι. Δεδομένα από το αρχείο έχουν χρησιμοποιηθεί σε διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης και σε προγράμματα, καθώς επίσης και σε πολλές πλατφόρμες μάθησης εξ'αποστάσεως, με τον αριθμό των μαθητών να έχει φτάσει από τον Οκτώβριο του 2017 και μετά, στους 11,169 μαθητές σε 48 χώρες σε όλο τον κόσμο. γ) Σημαντικότερες συλλογές της Γενναδείου Βιβλιοθήκης που περιέχει ανεκτίμητες πληροφορίες για την ιστορία της νεώτερης Ελλάδας από τη σειρά λευκωμάτων (scrapbooks) του Ιωάννη Γεννάδιου (1844-1932), του ιδρυτή της Βιβλιοθήκης με πολύ σπάνιο υλικό, το οποίο είναι συχνά άγνωστο ή μοναδικό στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην πορεία του νέου Ελληνικού κράτους μετά το 1830. Το υλικό των λευκωμάτων (scrapbooks) προσφέρει πρωτογενή και ενδιαφέροντα τεκμήρια για την ανακάλυψη και μελέτη της νεότερης Ελλάδας από ξένους επιστήμονες, ταξιδιώτες, και αρχαιολόγους, ενώ παράλληλα η συγκέντρωση υλικού από εφημερίδες, φυλλάδια και επιστημονικά περιοδικά του 19ου και πρώιμου 20ου αιώνα αποτυπώνει τις απόψεις ενός ευρύτερου κοινού. Στόχος του έργου είναι να ψηφιοποιήσει και να τεκμηριώσει ένα σημαντικό μέρος του υλικού που παραμένει σε αναλογική μορφή (το υλικό που θα ψηφιοποιηθεί και τεκμηριωθεί περιγράφεται στην ενότητα Ψηφιοποίηση). Σημαντικός στόχος, είναι επίσης, να εμπλουτιστεί το περιεχόμενο και να δημιουργηθούν συνδέσεις με ελληνικούς και διεθνείς θησαυρούς και πηγές γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό, με σκοπό την σημασιολογική διασύνδεση των δεδομένων (Linked Data) και τη διάθεση και επαναχρηση του περιεχομένου από την εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα. Για τον σκοπό αυτό, θα υλοποιηθούν ένα σύνολο από εργαλεία για την ψηφιακή απόθεση, αντιστοίχιση, αυτόματο εμπλουτισμό με τη χρήση τεχνολογιών μηχανικής μάθησης, και διάθεσης του περιεχομένου με τη χρήση προγραμματιστικών διεπαφών (APIs) και τεχνολογίες διασυνδεδεμένων δεδομένων (Linked Data). Επίσης σημαντικό είναι να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας νέου περιεχομένου με τη μορφή ψηφιακών συλλογών και εκθέσεων. Για τον σκοπό αυτό θα υλοποιηθεί μία πλατφόρμα ανάδειξης που θα επιτρέπει την δημιουργία ψηφιακών εκθέσεων από εξωτερικούς χρήστες καθώς και τη δημιουργία τουλάχιστον τριών ψηφιακών συλλογών και τριών ψηφιακών εκθέσεων από εξειδικευμένους επιμελητές (content curators) στο πλαίσιο του έργου. Τέλος, η πλατφόρμα ανάδειξης θα παρέχει τη δυνατότητα περαιτέρω εμπλουτισμού του περιεχομένου με τη χρήση τεχνολογιών πληθοπορισμού (crowdsourcing). Στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν τουλάχιστον δύο καμπάνιες πληθοπορισμού (crowdsourcing campaigns).

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 300.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €