Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5109509

Από την ψηφιοποίηση στον ψηφιακό πολιτισμό Δράσεις ανάδειξης και αξιοποίησης ψηφιακών τεκμηρίων από την Ωνασείο Βιβλιοθήκη και το Αρχείο Καβάφη

  • Ημερομηνία Ένταξης: 7/4/2022
Η υλοποίηση του Έργου αναμένεται να δώσει πρόσβαση στο ευρύ κοινό σε μια σειρά από πολύτιμα τεκμήρια τα οποία αυτή τη στιγμή φυλάσσονται στα αρχείο του Ιδρύματος και δεν μπορεί να είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, καθώς αφορούν σπάνια βιβλία, χειρόγραφα και πολύτιμα αντικείμενα που προέρχονται τόσο από τη βιβλιοθήκη του Αριστοτέλη Ωνάση, όσο και από το αρχείο του Κ.Π. Καβάφη. Τα συγκεκριμένα τεκμήρια θα επιλεγούν κατά τρόπο ώστε να σκιαγραφούν – παρουσιάζουν το περίγραμμα των προσωπικοτήτων στις οποίες ανήκαν και προκειμένου να τύχουν της βέλτιστης αξιοποίησης από τους ερευνητές και το κοινό, θα συνοδεύονται από την απαραίτητη τεκμηρίωση, η οποία θα διασφαλιστεί με την ύπαρξη σύγχρονων – διεθνώς καταξιωμένων εφαρμογών, ενώ η ψηφιακή συλλογή αναμένεται να εμπλουτίζεται έτι περαιτέρω με την ψηφιοποίηση νέων τεκμηρίων με τη χρήση εφαρμογής οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων Οι παραπάνω ενέργειες αναμένεται να καταστήσουν την Ωνάσειο Βιβλιοθήκη πόλο έλξης για τους ενδιαφερόμενους και στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η αναβάθμιση του δικτυακού τόπου της βιβλιοθήκης ώστε αφενός μεν να προβληθούν όλα τα παραπάνω αφετέρου να είναι σε θέση να δώσει το στίγμα της ψηφιακής εποχής του Οργανισμού. Παράλληλα θα δημιουργηθεί ο Ψηφιακός Εικονικός Χώρος για την ξενάγηση των ενδιαφερόμενων, στη βάση της εικονικής έκθεσης και περιήγησης, καθώς και των διαδραστικών χαρτών και του αντίστοιχου χρονολογίου, όπου θα απεικονιστούν τα τεκμήρια της συλλογής του Κ.Π. Καβάφη. Ο επισκέπτες «κατεβάζοντας» στις κινητές τους συσκευές τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Έργου θα είναι σε θέση να περιηγηθούν -έχοντας στη διάθεσή τους τον προσωπικό τους ψηφιακό ξεναγό – τις εικονικές εκθέσεις, καθώς και να πλοηγηθούν στους αντίστοιχους χάρτες και τα χρονολόγια Για τους ενδιαφερόμενους που δεν θα διαθέτουν τις δικές τους κινητές τους συσκευές, το ίδρυμα θα προμηθευτεί έναν περιορισμένο αριθμό συσκευών και θα τον θέσει στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 868.186,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 845.680,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 253.704,00 €