Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5149769

Ψηφιακή αναβάθμισης υπηρεσιών ιδρύματος Κόκκορη Πιλοτικό Κέντρο eσυμβουλευτικής διαχείρισης ΑΜΕΑ ΠΝΟΥ ατόμων με κινητικές αναπηρίες

  • Ημερομηνία Ένταξης: 28/4/2023
Ο στόχος της παρέμβασης έχει δυο κατευθύνσεις, που ορίζονται από τις ανάγκες που προκύπτουν από την καταγραφή της καθημερινότητας του Ιδρύματος Κόκκορη, αλλά και των ομοειδών φορέων, που δραστηριοποιούνται στην Αττική και αξιοποιούν την αυξημέ-νη τεχνογνωσία του Ιδρύματος. Ειδικότερα : 1) Υπηρεσίες πρόνοιας και διαχείρισης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και 2) Υπηρεσίες προς συγγενείς και μέλη οικογενειών με ΑΜΕΑ.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 595.052,19 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €