Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5094988

Επέκταση και παροχή υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης αιτημάτων των πολιτών επιχειρήσεων δημοσίων υπηρεσιών και λοιπών φορέων μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΑΠΔΠΧ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 24/5/2021
Μέσω της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου η Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιδιώκει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Αρχής, την αποτελεσματικότερη λειτουργία της , την παροχή των κατάλληλων εργαλείων στους χρήστες της Αρχής για την αποδοτικότερη διαχείριση, καταγραφή και επεξεργασία των περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων, την παροχή εργαλείου αυτοεκτίμησης σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, τον αποτελεσματικό προγραμματισμό των διοικητικών ελέγχων της Αρχής, την διευκόλυνση υποβολής καταγγελιών από τους Πολίτες στην Αρχή μέσα από διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας, την δημιουργία περιεχομένου ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ιδίως για παιδιά), τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης καθώς και την υλοποίηση ενός περιβάλλοντος Εικονικών Σταθμών Εργασίας για την διασφάλιση της εργασίας των χρηστών της ΑΠΔΠΧ από απομακρυσμένα σημεία με ασφάλεια.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 350.889,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 350.889,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 350.889,00 €