Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5093101

Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Προώθησης Θρησκευτικού Πολιτισμού με Χρήση ΤΠΕ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 18/1/2022
Αντικείμενο της πράξης είναι η ανάδειξη και προβολή του θρησκευτικού πολιτιστικού αποθέματος επιλεγμένων μνημείων με τη χρήση νέων καινοτόμων εφαρμογών και η παροχή βελτιωμένων και ποιοτικών ψηφιακών υπηρεσιών στο φυσικό και διαδικτυακό επισκέπτη, που αναμένεται να καταστήσει τα σημεία εφαρμογής τους περισσότερο ελκυστικά για τους επισκέπτες και να συμβάλει στην τουριστική και γενικότερη ανάπτυξη στην περιοχή της Αθήνας και κατ’ επέκταση της χώρας. Σκοπός της πράξης είναι η βελτίωση της εμπειρίας ξενάγησης των επισκεπτών (φυσικών και διαδικτυακών), επιλεγμένων μνημείων της χώρας μας (περί τα 32 στο σύνολό τους) που παρουσιάζουν υψηλό πολιτιστικό, ιστορικό και θρησκευτικό ενδιαφέρον, καθώς αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία τόσο της ελληνικής, όσο και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Για το σκοπό αυτό και για τα 32 επιλεγμένα μνημεία θα παραχθούν διαδραστικές, καινοτόμες εφαρμογές, μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας (VR), καθώς και τρισδιάστατων αναπαραστάσεων μοντέλων, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας ξενάγησης των επισκεπτών και την παροχή δυνατότητας εικονικής περιήγησης και διάδρασης (βιωματική εμπειρία εξερεύνησης) του φυσικού και διαδικτυακού επισκέπτη, ενώ για τη λειτουργία των εφαρμογών αυτών θα παραχθεί κατάλληλο πολυμεσικό υλικό (3-D μοντέλα, σενάρια ψηφιακών ξεναγήσεων κ.α.). Παράλληλα, θα υλοποιηθούν ενέργειες προώθησης των δράσεων θρησκευτικού ψηφιακού πολιτισμού, όπως είναι η δημιουργία ενιαίας εικαστικής ταυτότητας, εκπόνηση επικοινωνιακής στρατηγικής και αναπτυξιακών εργαλείων, αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση της ψηφιακής πλατφόρμας και του πολυμεσικού υλικού. Τέλος, προβλέπεται και οριζόντια τεχνική υποστήριξη για την απρόσκοπτη και ομαλή υλοποίηση, παρακολούθηση και παραλαβή των επί μέρους εργασιών των Υποέργων 1 και 2.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 2.000.244,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 1.892.496,63 €
  • Ποσό Πληρωμών: 257.230,41 €