Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5114158

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

  • Ημερομηνία Ένταξης: 10/1/2022
Φυσικό αντικείμενο της Πράξης, στο πλαίσιο της Δράσης Α.1.2 «Δράσεις κωδικοποίησης της Νομοθεσίας και μείωσης της πολυνομίας και κακονομίας» αποτελεί η εκτέλεση των προπαρασκευαστικών εργασιών που απαιτούνται για την νομοθετική κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με την από 23/3/2021 συναφθείσας Προγραμματικής Συμφωνίας (Συμφωνία) μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 91.550,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 91.550,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 50.749,80 €