Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5101490

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 28/4/2023
Η ανάδειξη και προβολή της μακραίωνης παράδοσης και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαίτερη θρησκευτική, επιστημονική, εκπαιδευτική και πολιτιστική σημασία και αξία, καθώς απευθύνεται τόσο σε ερευνητές της ιστορίας της τέχνης και της αρχιτεκτονικής όσο και σε προσκυνητές και σε τουρίστες. Οι ενέργειες προβολής και δημοσιοποίησης είναι το τελικό στάδιο του έργου ψηφιοποίησης. Η ψηφιακή προβολή της κληρονομιάς της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα θα συμβάλει και στη γενικότερη πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Οι ιστότοποι είναι το παράθυρο του έργου στον κόσμο. Η προστασία των έργων του πολιτισμού, δεν είναι μόνο ένα ηθικό χρέος. Είναι και συμφέρουσα, επειδή η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί πλούτο και με την κυριολεκτική σημασία του όρου. Περαιτέρω, θα αξιοποιηθούν τεχνικές ψηφιακής προώθησης (digital marketing) του ψηφιακού αποθετηρίου προκειμένου να ενδυναμωθεί ο θρησκευτικός τουρισμός, η ιστορική έρευνα, η πολιτισμική διαχείριση, κ.λπ.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 1.065.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €