Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5162016

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 27/4/2023
H ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), αποτελεί ψηφιακή παρέμβαση μεγάλης σημασίας για την διάσωση, αποθήκευση και έκθεση πολιτιστικών τεκμηρίων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ψηφιοποίηση θα δώσει τη δυνατότητα σε ψηφιακούς επισκέπτες να εχουν πρόσβαση μέσω της ψηφιακής διάδρασης στα ιστορικά εκθέματα ή τεκμήρια. Επίσης θα δωθεί πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο υλικό από ερευνητές, ΑΜΕΑ, και εν γένει πολίτες, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης και προβολής. Το αρχειακό υλικό της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει ιστορικές και σπάνιες συλλογές βιβλίων, περιοδικών και παλαιτύπων. Το έργο αποσκοπεί στην ψηφιοποίηση 3000 παλαιτύπων, μοναδικών συλλογών από φυλλάδια και άλλες σπάνιες εκδόσεις και 100000 βιβλίων και περιοδικών θεολογικού, ιστορικού, αρχαιολογικού, φιλοσοφικού και κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 6.020.944,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €