Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5087307

Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

  • Ημερομηνία Ένταξης: 16/9/2021
Η ακαδημαϊκή ταυτότητα, σε μορφή πλαστικής κάρτας, υποστηρίζει πολλαπλές παροχές, προνόμια για όλα τα μέλη των ελληνικών ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (φοιτητές των τριών κύκλων σπουδών, μόνιμοι, επισκέπτες και συμβασιούχοι διδάσκοντες, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, κ.λπ.), καθώς και τα μέλη ερευνητικών φορέων (ερευνητικό, διοικητικό, και τεχνικό προσωπικό). Οι φοιτητικές ακαδημαϊκές ταυτότητες εκδίδονται στην παρούσα μορφή από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13, ενώ οι ακαδημαϊκές ταυτότητες του προσωπικού ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, οι οποίες ενσωματώνουν τη δυνατότητα αποθήκευσης ψηφιακών πιστοποιητικών και συνοδεύονται από συμβατή συσκευή αναγνώστη/εγγραφέα, εκδίδονται από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Η παρούσα πρόταση σκοπό έχει την επέκταση και αναβάθμιση της υπηρεσίας ακαδημαϊκής ταυτότητας τόσο όσο αφορά στο φυσικό μέσο (κάρτα) όσο και τις ίδιες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αυτή παρέχει: • Βελτιώσεις Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας • Βελτιώσεις κάρτας καθηγητών, ερευνητών και διοικητικού προσωπικού • Βελτιώσεις κάρτας φοιτητών • Δράσεις τροποποίησης των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου του ΟΑΣΑ και των 97 ΚΤΕΛ

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 4.310.231,40 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 4.196.574,84 €
  • Ποσό Πληρωμών: 1.023.948,59 €