Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5150253

Ψηφιακή Διαχείριση του πολιτισμικού αποθέματος του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου

  • Ημερομηνία Ένταξης: 15/3/2022
Η Πράξη αφορά την ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και προβολή στο διαδίκτυο του πλούσιου αρχείου της ταχυδρομικής ιστορίας της χώρας το οποίο φυλάσσεται στο Φιλοτελικό και Ταχυδρομικό Μουσείο. Θα αναπτυχθεί ένα ψηφιακό αποθετήριο διαχείρισης του πολιτιστικού αποθέματος το οποίο θα είναι προσβάσιμο από το κοινό, αναβαθμίζοντας τον πολιτιστικό ρόλο του Φιλοτελικού Ταχυδρομικού Μουσείου και θα δημιουργήσει προϊόντα με προστιθέμενη αξία για τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τον τουρισμό. Το υλικό περιλαμβάνει φιλοτελικά εκθέματα σπουδαίων καλλιτεχνών, όπως μακέτες ζωγραφισμένες από το χέρι κορυφαίων Ελλήνων ζωγράφων και χαρακτών, σειρές γραμματοσήμων, Φακέλων Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας και φεγιέ αλλά και τυπογραφικά δοκίμια των σειρών των γραμματοσήμων όπως χρωματικές κλίμακες, κλισέ, τυπογραφικές πλάκες, μετάλλια, καθώς και ένα σημαντικό όγκο ιστορικών εγγράφων από τα ΕΛΤΑ (1901-1930). Το Φιλοτελικό Ταχυδρομικό Μουσείο, με την υλοποίηση του εν λόγω έργου φιλοδοξεί να εκσυγχρονιστεί, να ενισχύσει τον ανοικτό του χαρακτήρα, να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο των δράσεών του, να αναπτύξει περαιτέρω το κοινό του και να δημιουργήσει εν τέλει τις προϋποθέσεις για νέες δράσεις, γεγονός πολύ σημαντικό για τη βιωσιμότητά του. Μακροπρόθεσμα δε, φιλοδοξεί να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, αποτελώντας έναν ακόμα πόλο έλξης για την Εκπαίδευση και τον Τουρισμό ειδικά δε τον εξωτερικό, καθώς διαθέτει παγκοσμίου φήμης φιλοτελικά αντικείμενα (π.χ. Μεγάλες Κεφαλές Ερμή).

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 489.931,20 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 489.931,20 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €