Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5149130

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα ΠΣ ΔΕΑΤ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 24/2/2022
Το ΥΠΑΑΤ διενεργεί μια μεγάλη ποικιλία ελέγχων στον αγροδιατροφικό τομέα, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. Οι έλεγχοι έχουν σχέση με την ποιότητα και την υγιεινή των τροφίμων, των πρώτων υλών, των φυτών και των ζώων που εμπλέκονται στη διατροφική αλυσίδα, των μεθόδων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διακίνησής τους κ.λπ. Επιβάλλονται τόσο από την εθνική, όσο και από την ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Αν και ήδη αρκετοί τέτοιοι έλεγχοι υποστηρίζονται από πληροφοριακά συστήματα, υπάρχει σαφής ανάγκη εκσυγχρονισμού, ομογενοποίησης και επέκτασης της πληροφοριακής υποδομής του Υπουργείου, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις κοινωνικές και θεσμικές υποχρεώσεις του. Το έργο του ΠΣ ΔΕΑΤ έρχεται να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό, αναπτύσσοντας νέες υπηρεσίας, ενσωματώνοντας υφιστάμενες, επεκτείνοντας τον αυτοματισμό και τον συντονισμό μεταξύ κοινού, υπηρεσιών, ελεγκτών και ελεγχομένων, με στόχο την αναβάθμιση αυτών των κρίσιμων υπηρεσιών που προσφέρει το Υπουργείο στη χώρα και τους πολίτες.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 600.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 583.296,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 349.977,60 €