Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5190386

Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη Θρησκευτικής Κληρονομιάς της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδος eHolyMet

  • Ημερομηνία Ένταξης: 26/4/2023
Αντικείμενο της πράξης είναι η τρισδιάστατη ψηφιοποίηση και η ανάπτυξη υλικού ψηφιακών ξεναγήσεων για τουλάχιστον 15 μνημεία και τουλάχιστον 50 κειμήλια υψηλού πολιτιστικού, ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην ευθύνη της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, η δημιουργία 10 θρησκευτικών διαδρομών – προορισμών, καθώς και η ευρεία προβολή τους. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η τρισδιάστατη ψηφιοποίηση, η ψηφιακή διατήρηση και η διαδικτυακή προβολή ακινήτων μνημείων και κινητών κειμηλίων της περιοχής ευθύνης της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας, με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Το προτεινόμενο έργο θα έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας εύχρηστης ψηφιακής πλατφόρμας πολλαπλών εφαρμογών, η οποία θα υποστηρίζει ένα διαδραστικό σύστημα πληροφοριών για την πολυεπίπεδη τεκμηρίωση ποικίλων τόπων θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, περιλαμβάνεται η αρχαιολογική αυτεπιστασία Υπηρεσίας Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας του ΥΠ.ΠΟ.Α., με σκοπό την παραγωγή των απαραίτητων εγγράφων, εντύπων, οπτικοακουστικού και ψηφιακού υλικού για την αποτελεσματική υλοποίηση του συνολικού Έργου. Τέλος, προβλέπεται και οριζόντια τεχνική υποστήριξη για την απρόσκοπτη και ομαλή υλοποίηση, παρακολούθηση και παραλαβή των επί μέρους εργασιών των Υποέργων 1 καθώς και για την επιστημονική υποστήριξη σε εξειδικευμένα πεδία. Παράλληλα θα υλοποιηθούν ενέργειες υποστήριξης της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας για τη δημοσιότητα της Πράξης.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 769.080,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €