Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5132057

Ψηφιακή Διαχείριση του εν Βενετία αρχείου του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών

  • Ημερομηνία Ένταξης: 7/4/2022
Το ελληνικό κράτος με την προβολή της διαχρονικής σπουδαιότητας μιας κοιτίδας του ελληνικού πολιτισμού στην καρδιά της Ευρώπης θα επωφεληθεί τα μέγιστα στο πεδίο της πολιτιστικής διπλωματίας, ενώ παράλληλα μέσω της διάσωσης και προβολής τα πολιτιστικά τεκμήρια θα ενσωματωθούν άμεσα στο απόθεμα της Εθνικής και παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το ευρύ κοινό, Έλληνες και μη, αξιοποιώντας της τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης και εύκολης ενημέρωσης για το πολιτιστικό πλούτο που φυλάσσεται στο Ελληνικό Ινστιτούτο, και συγχρόνως θα λαμβάνει γνώση για τη πολυεπίπεδη πολιτιστική και επιστημονική δράση του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 2.795.984,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 2.740.834,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 731.590,39 €