Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5085299

Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση νέων θέσεων διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ ΑΠΕΛΛΑ με την ενσωμάτωση του προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων

  • Ημερομηνία Ένταξης: 25/6/2021
Το 2013 η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. σχεδίασε και ανέπτυξε, για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, την ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης θέσεων εκλογής και εξέλιξης διδακτικού προσωπικού και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών των Α.Ε.Ι. («ΑΠΕΛΛΑ»), που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα». Με την επέκταση και την αναβάθμιση της υπηρεσίας «ΑΠΕΛΛΑ» που προτείνεται στο πλαίσιο της παρούσας πράξης, θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος κόμβος ενημέρωσης για την πλήρωση των θέσεων διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων και των τεχνολογικών φορέων και θα διασφαλιστεί η ταχύτερη και πιο διαφανής ολοκλήρωση των διαδικασιών κρίσης.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 843.650,72 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 839.998,55 €
  • Ποσό Πληρωμών: 678.618,22 €