ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόσκληση: 08_ΜΔΤ

Δράσεις αξιοποίησης των υπηρεσιών του gov.gr

  • Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022, 5:35 μμ

Πρόσκληση 08_ΜΔΤ «Δράσεις αξιοποίησης των υπηρεσιών του gov.gr», για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 - Επενδυτική Προτεραιότητα 11i, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)

Προυπολογισμός: 24.800.000,00 €

Έναρξη: 5/3/2021

Λήξη: 1/8/2022

Δυνητικοί Δικαιούχοι – Αποδέκτες της πρόσκλησης

Με την παρούσα πρόσκληση καλείται το

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

σε υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π. "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στόχος της πράξης

Η μετάβαση του πολίτη από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) τα οποία παραμένουν στην παρούσα φάση, τα κύρια σημεία για τις συναλλαγές με το δημόσιο στην νέα διαδικτυακή Πύλη gov.gr.

Μέσω της νέας Πύλης, www.gov.gr ο πολίτης έχει πλέον τη δυνατότητα να αναζητήσει απευθείας την υπηρεσία που τον ενδιαφέρει ή να την εντοπίσει μέσω των κατηγοριών που παρέχονται. Η εν λόγω Πύλη φιλοξενεί από τον Μάρτιο 2020 όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες των Yπουργείων, των Φορέων, των Οργανισμών και των Ανεξάρτητων Αρχών του Δημοσίου οι οποίες παρέχονται διαδικτυακά.

Με τον διαρκή εμπλουτισμό της Πύλης gov.gr σε περιεχόμενο, διαδικασίες και νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, επιδιώκεται η επιτάχυνση της μετάβασης των πολιτών από τα φυσικά σημεία εξυπηρέτησής τους, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, στην ηλεκτρονική πύλη gov.gr.

Αντικείμενο της πράξης

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης συγχρηματοδοτούνται δράσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης οι οποίες αφορούν στην παροχή υπηρεσιών ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης, με στόχο τη σταδιακή μετάβαση εξυπηρέτησης πολιτών από τη φυσική παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) προς τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται από την εθνική πύλη gov.gr, οι οποίες είναι δυνατόν να παραχθούν μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δημοσίου, με ενίσχυση της παραγωγικής λειτουργίας των ΚΕΠ.

Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται:

  1. Η ενίσχυση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών σε όλη την επικράτεια, με προσωπικό που θα διαθέσει, συντονίσει και παρακολουθήσει εξωτερικός ανάδοχος.
  2. Η παροχή του απαραίτητου μηχανογραφικού εξοπλισμού στο εκπαιδευμένο προσωπικό για την onsite εξυπηρέτηση των πολιτών. Σε αυτόν συμπεριλαμβάνεται  ■ Φορητός Υπολογιστής ■ Έγχρωμος Εκτυπωτής και ■ Ειδικό πληκτρολόγιο για εξυπηρέτηση των ΑμεΑ.

Στα καθήκοντα του εν λόγω προσωπικού περιλαμβάνονται:

  1. Η ενημέρωση των πολιτών που προσέρχονται στα ΚΕΠ για τις υπηρεσίες και διαδικασίες που υποστηρίζονται από την πύλη gov.gr, για τον τρόπο εισόδου στο συγκεκριμένο διαδικτυακό περιβάλλον και άλλα θέματα λειτουργίας της πύλης.
  2. Η επίδειξη, καθοδήγηση και υποστήριξη των πολιτών στη διεκπεραίωση του αιτήματός τους μέσω του ηλεκτρονικού καναλιού εξυπηρέτησης.
  3. Η διεξαγωγή ερευνών για θέματα που άπτονται της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας της πύλης gov.gr, στο πλαίσιο μιας δυναμικής διαδικασίας ανάδρασης με τους πολίτες με στόχο τη συνεχή βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του gov.gr.
  4. Η εκπαίδευση των υπαλλήλων των ΚΕΠ για τις υπηρεσίες και διαδικασίες που υποστηρίζονται από την διαδικτυακή πύλη gov.gr καθώς και για τη λειτουργία της.
  5. Άλλες ενέργειες και δραστηριότητες που στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης θα κριθεί ότι συμβάλλουν στον ευρύτερο στόχο της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αξιοποίηση των υπηρεσιών της Πύλης gov.gr.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης