ΕΣΠΑ 2021-2027

Αναρτώνται οι Προσκλήσεις των Έργων/Πράξεων της ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014-2020

  • Ημερομηνία ενημέρωσης: 6/6/2023